Desso - Air Master

Air Master

Základní informace

Nepodceňujte význam čistého vzduchu.
Existuje jasná vazba mezi kvalitou vnitřního ovzduší a zdravím. DESSO AirMaster® zachycuje škodlivé jemné prachy efektivněji než jakékoli jiné řešení podlah a může hrát zásadní roli při navrhování zdravého pracoviště, které zlepšuje pohodu zaměstnanců.

Galerie

Air Master v referencích


Air Master v referencích