Základní informace

Tray Enea

Inovativní Tray je zajímavou odpovědí společnosti Enea na nové trendy ve vzdělávání ve školách, univerzitách a podnicích.
Rychle se přizpůsobuje měnící se dynamice učení, např. přechodu ze skupinové práce na individuální.

Tray Enea

Inovativní Tray je zajímavou odpovědí společnosti Enea na nové trendy ve vzdělávání ve školách, univerzitách a podnicích.
Rychle se přizpůsobuje měnící se dynamice učení, např. přechodu ze skupinové práce na individuální.

Galerie