Enea - Tray

Tray

Základní informace

Inovativní Tray je zajímavou odpovědí společnosti Enea na nové trendy ve vzdělávání ve školách, univerzitách a podnicích.
Rychle se přizpůsobuje měnící se dynamice učení, např. přechodu ze skupinové práce na individuální.

Galerie