HAY - Bella Coffee Table

Bella Coffee Table

Základní informace

Bella Coffee Table je díky svým proporcím univerzálním stolem.
Ultratenký povrch a tvarované dubové dýhy vytvářejí funkční a esteticky lehký stůl, který lze použít samostatně nebo umístit ve dvojicích či celých skupinách.

Galerie


Bella Coffee Table v referencích