Jungmanova 15

Jungmanova 15

Základní informace

Pro investora Jungmannova Estate a. s. jsme vybavili vstupní prostory nové kancelářské budovy Jungmanova 15 volným mobiliářem značky Sancal a Cascando. U produktů byl kladen velký důraz na proti-požární certifikaci a také na LEED certifikace. JUNGMANNOVA 15 je první rekonstruovanou budovou s certifikací LEED Platinum v České republice.

Použité značky:

Sancal
Cascando
Rok realizace: 2015
Lokace: Praha
Projektový manažer: EC Harris

Galerie